You are currently viewing Verkställande direktörens årsöversikt

Verkställande direktörens årsöversikt

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Yleinen

Året 2020 lär skrivas in i historieböckerna på ett flertal sätt, men främst p.g.a. den världsomfattande Covid-19 pandemin. Även KristinaMedi hamnade mitt i en omvälvande förändring i bolagets verksamhetsomgivning samt en ovisshet beträffande verksamheten våren 2020.

Undantagstillståndsläget och beredskapslagen begränsade bl.a. +70-åringars rörelsefrihet, vilket avsevärt påverkade vår sjukhusverksamhet beträffande specialsjukvården och dagkirurgin vid Bottenhavets sjukhus. Vad företagshälsovården beträffar jobbade vi från första början tätt tillsammans med regionens hälsovårdscentraler för att trygga en effektiv kontroll och uppföljning av smittospridningen. Potentiella infektionspatienter slussades genast efter en vårdbedömning till hälsovårdscentralerna. På detta sätt kunde vi snabbt minimera de potentiella kontaminationsriskerna och trygga kontinuiteten vid KristinaMedis företagshälsovårdsverksamhet och sjukvårdsmottagningar vid våra fem olika mottagningsenheter inom axeln Kristinestad, Kaskö, Närpes, Östermark och Kauhajoki.

Då smittoantalen igen ökade på hösten öppnade vi en egen regional Covid-19 teststation i Kristinestad för att stöda den kommunala testkapaciteten och bidra till att stöda våra kundföretag i testandet av deras personal. Denna testmöjlighet utnyttjas nu av både privatpatienter, företagshälsovårdskunder och försäkringsbolagspatienter. 

Det är en självklarhet, men bör ändå separat omnämnas, att jag är oerhört stolt och tacksam för alla parter som stött och möjliggjort oss i vårt arbete. Vi lyckades tillsammans hålla smittoläget under kontroll, garantera kontinuiteten i vårdverksamheten och sist men inte minst – hålla både personal och patienter friska! Vaccinforskningen har gjort snabba framsteg och vaccinationerna torde påbörjas genast i början av 2021. Vi börjar äntligen se ljus i ändan av tunneln.

Nu är det således dags att lugna ner sig en stund, samla kraft och planera inför vad som komma skall. Det finns nämligen inget så ont att det inte också skulle föra med sig något gott… År 2020 möjliggjorde nämligen det digitala språng som KristinaMedis fortsatta verksamhetsutveckling förutsätter. Därför lanseras under 2021 ett flertal nya digitala produkthelheter och samarbetsmöjligheter. Mer om dessa i början av det nya året. Vi startar vår digitaliseringsprocess genom att publicera vår nya interaktiva hemsida, med hjälp av vilken vi framledes kan informera er alla om vår verksamhet i realtid. 

Må året 2021 vara fyllt av hopp, hälsa och nya möjligheter! 

Låtom oss ta hand om varandra även framöver – tillsammans. 

Mia Vanhatalo, VD
Oy KristinaMedi Ab 

PS. KristinaMedi fyller 10 år nästa sommar, så vi inbjuder er härmed att fira detta tillsammans med oss i form av kampanjer under vårens lopp. Och det lönar sig också att pricka in fredagen den 20.08.2021 redan nu i kalendern! Då är det nämligen tänkt att vi skall fira bolagets officiella 10-års födelsedag. Vi utlovar en historisk tillbakablick i bolagets verksamhet och en trevlig samvaro bl.a. i form av en LiveStream, så stay tuned.