Tidsbeställning

SJUKHUS

06 357 8700

Vardagar 9.00–16.00

info@kristinamedi.fi

FÖRETAGS­HÄLSO­VÅRD

040 357 8737

Vardagar 8.00–16.00

Avbokning av beställd tid

Avbokningar till en läkarmottagning meddelas minst 24h innan mottagningstidpunkt. För avbokningar gjorda senare eller helt omeddelade avbokningar debiterar vi 75 euro.