Sjukhus

Sjukhusets tjänsteutbud omfattar bl.a.

1. Allmän- och specialläkarmottagningar och -konsultering

2. Olika undersökningar, som är nödvändiga för att klarlägga patientens hälsotillstånd

 • laboratorieundersökningar
 • provbitstagningar
 • ultraljudsundersökningar
 • skopier:
  • tjock- & ändtarm
  • matstrup
  • magsäck och tolvfingertarm
  • bukhåla
  • urinblåsa

3. Läkarintyg och -utlåtanden

 • Mopedkortsintyg
 • Körkortsintyg
 • Flygläkarintyg
 • T-intyg
 • E-intyg

4. Olika dagkirurgiska åtgärder

 • Mjukdelsoperationer
 • Titthålsoperationer
 • Mindre kirurgiska ingrepp
 • Plastikkirurgi

Målsättningen med den dagkirurgiska verksamheten är att patienten snabbt tillfrisknar efter en operation, vilket möjliggör att en eventuell rehabilitering påbörjas så snabbt som möjligt. Detta främjar livskvaliteten och gör att man snabbare kan återvända till arbetet.

Patienten anländer till sjukhuset på operationsdagens morgon och kan åka hem tillsammans med en följeslagare redan samma dag.

Alla som kommer in för en operation får sina patientinstruktioner på förhand, och därefter hemvårdsinstruktioner vid utskrivningen från sjukhuset.

Inom dagkirurgin förutsätts att patienten

 • är redo att ta ansvar om sin egen vård efter hemkomsten
 • är frisk/i god kondition, eller har en lindrig, balanserad grundsjukdom (t.ex. blodtryckssjukdom)
 • inte är ansenligt överviktig
 • har ordnat avhämtning efter operationen samt säkerställt att en vuxen övervakar patienttillståndet tills efterföljande morgon.

Vår främsta målsättning är en väl skött och nöjd patient.

Operationsutbud

Vårt sjukhus operationsutbud omfattar bl.a. följande kirurgiska ingrepp:

 • Titthålsoperation (t.ex. gallblåsa, knä, axel)
 • Plastikkirurgiska operationer (t.ex. borttagning/korrigering av ärr och födelsemärken, omformning av bröst)
 • Allmän kirurgi (t.ex. nagel-, eller svulstborttagning, borttagning av hemorrojder)
 • Urologiska operationer (esim. sterilisationer, testikeloperationer, omskärelse)
 • Öron-, näsa-, och halsoperationer (esim. tonsill- ja svalgoperationer, rör i öronen)
 • Gastrokirurgiska operationer (ljumsk-, navel-, tai ärrbrock)
 • Ortopediska operationer (t.ex. knän, axlar)

Våra specialläkare utför eller ordinerar olika slags undersökningar för att underlätta klarläggandet av patientens hälsotillstånd.

Laboratoriundersökningar

Laboratorieundersökningarna utförs av laboratoriet vid Bottenhavets sjukhus inom ramen av deras undersökningsutbud. Resten av proven skickas till Vasa centralsjukhus för analys, eller för undersökning av en tredje part.

Provbitsundersökningar

Med hjälp av provbitar undersöks eventuella förändringar i cellvävnaderna över en viss tid. Provbitsresultaten analyseras av en patolog, som skickar ett utlåtande till den beställande läkaren.

Ultraljudsundersökningar

Under en ultrasljusundersökning används ingen strålning, utan ljudvågor. Datorn genererar en bild på en skärm, varifrån den kan skrivas ut som ett fotografi. En ultraljudsundersökning är snabb och trygg.

Ultraljudet används ofta då man gör ytliga mjukledsundersökningar t.ex. i halsen, extremiteterna och nedre buken.

Titthålsundersökningar

Titthålsundersökningar genomförs då man vill grundligare utreda orsakerna till olika sjukdomsbesvär. Dessa undersökningar kan utföras i matstrupen, magsäcken, tunntarmen, änd- och tjocktarmen, livmoderhals och vagina samt i urinblåsan via urinröret. Skopieringsinstrumentet kan även införas genom huden t.ex. in i bukhålan eller in en led.

Allmänna orsaker för titthålsundersökningar är olika magbesvär, tjock- och ändtarmsproblem såsom långvarig diarré och hemorrojder, en uppföljning av urinblås-, ändtarms- och magsäckscancer samt olika utredningar av ledproblem.

En titthålsundersökning avslöjar ofta orsakerna till de olika besvären. Med skopieringsinstrumentet får man en direkt bildkontakt med undersökningsobjektet. I samband med en skopiering kan man också ta vävnadsprov. Man kan även utföra ingrepp i samband med en skopiering t.ex. polypborttagning, åtgärda hemorrojdbesvär, markera t.ex. en tumör eller ett inflammationsområde, o.s.v.

Titthålsundersökningarna föregås av noggranna en förhandsförberedelser och patienterna förses i god tid med noggranna förberedelseinstruktioner. Dessa instruktioner bör följas bokstavligen.

Tidsåtgången för en titthålsundersökning är 20-60 minuter beroende på undersökningens art.

 • Gastroskopi d.v.s. undersökning av magsäck
 • Kolonoskopi d.v.s. undersökning av tjocktarm
 • Enteroskopi d.v.s. undersökning av tunntarm
 • Laparoskopi d.v.s. undersökning av bukhåla
 • Kystoskopi d.v.s. undersökning av urinblåsa
 • Bronkoskopi d.v.s. undersökning av luftrör
 • Artroskopi d.v.s. undersökning av leder

Målsättningen med den dagkirurgiska verksamheten är att patienten snabbt tillfrisknar efter en operation, vilket möjliggör att en eventuell rehabilitering påbörjas så snabbt som möjligt. Detta främjar livskvaliteten och gör att man snabbare kan återvända till arbetet.

Patienten anländer till sjukhuset på operationsdagens morgon och kan åka hem tillsammans med en följeslagare redan samma dag.

Alla som kommer in för en operation får sina patientinstruktioner på förhand, och därefter hemvårdsinstruktioner vid utskrivningen från sjukhuset.

Inom dagkirurgin förutsätts att patienten

 • är redo att ta ansvar om sin egen vård efter hemkomsten
 • är frisk/i god kondition, eller har en lindrig, balanserad grundsjukdom (t.ex. blodtryckssjukdom)
 • inte är ansenligt överviktig
 • har ordnat avhämtning efter operationen samt säkerställt att en vuxen övervakar patienttillståndet tills efterföljande morgon.

Vår främsta målsättning är en väl skött och nöjd patient.

Tidsbeställning

Boka tid till en mottagning info@kristinamedi.fi eller ring 06 357 8700

Avbokning av beställd tid

Avbokningar till en läkarmottagning meddelas minst 24h innan mottagningstidpunkt. För avbokningar gjorda senare eller helt omeddelade avbokningar debiterar vi 75 euro.

Betalningssätt

Hos oss kan ni betala med följande medel: kontant, bankkort, Visa, Visa Electron eller Mastercard.

FPA ersätter en del av mottagningskostnaderna samt undersöknings- och vårdkostnaderna. Hos oss finns blanketter för att ansöka om FPA-ersättning enligt FPA:s instruktioner.

Vi har ibruk FPA:s direktdebiteringssystem då kan ersättningssumman dras av genast vid kassan.

Mer info angående FPA:s vårdkostnadsersättningar via den bifogade FPA-länken

Hej du som är kund hos ett försäkringsbolag!

 • När du söker dig till en läkarmottagning, bör du ta med dig alla eventuella E-intyg och röntgen-/ultraljuds-/magnetbilder;
 • Om skadan har förorsakats av ett olycksfall, bör skadeanmälan vara inlämnad till försäkringsbolaget. Därefter tar det ca. fem arbetsdagar att få en betalningsförbindelse;
 • Om du har en sjukkostnadsförsäkring och läkaren konstaterar att skadan måste åtgärdas, skriver denne ett E-intyg, som ska inlämnas till försäkringsbolaget tillsammans med betalningsförbindelseansökningen. Efter att betalningsförbindelsen anlänt, bokas en tid för åtgärden.