SJUKHUS

För privatpersoner, företag, samfund, kommuner och försäkringsbolag

Vardagar kl. 9–16

Sjukhusverksamheten bedrivs vid Bottenhavets sjukhus i Kristinestad. Vi har tillgång till 4 operationssalar. I uppvakningen finns 6 bäddplatser.

Våra läkare förfogar över 5 undersökningsrum. Gastro- och endoskopierna utförs i därtill reserverade separata utrymmen.

FÖRETAGS­HÄLSO­VÅRD

För anställda och arbetsgivare

Vardagar kl. 8–16

KristinaMedis verksamhetspunkter för företagshälsovård finns i Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark.

NYHETER

Nyheter

Snabbt till coronavirustest

Alla som har symtom som tyder på en coronavirusinfektion låta testa sig för coronaviruset. På KristinaMedi får du resultatet av provtagningen inom 48 timmar.

LÄS MERA »
Yleinen

Verkställande direktörens årsöversikt

Året 2020 lär skrivas in i historieböckerna på ett flertal sätt, men främst p.g.a. den världsomfattande Covid-19 pandemin. Även KristinaMedi hamnade mitt i en omvälvande förändring i bolagets verksamhetsomgivning samt en ovisshet beträffande verksamheten våren 2020.

LÄS MERA »